---

Vrijwilligers gevraagd

Projectcoördinator in Senegal

Hout wordt steeds schaarser en duurder in Afrika. Daardoor neemt de vraag maar het geïntegreerd zonnekoken enorm toe.  Wij zouden die aanvragen graag honoreren, maar  daarvoor hebben wij wel vrijwilligers nodig die de projecten gaan begeleiden. Projectcoördinatoren moeten bereid zijn één of twee keer per jaar een of twee weken naar West- of Oost-Afrika te gaan om daar onze lokale partners te ondersteunen bij het opzetten van kleine CSI productie-eenheden en het opstellen van project-/businessplannen. Veel contact kan via e-mail of Skype, maar persoonlijk contact blijft nodig om de projecten succesvol te laten verlopen.

Ook zoeken wij mensen die bereid zijn ons te helpen met de PR en Fondsenwerving. Voor meer informatie: Actuele vacatures

Stichting KoZon gaat fuseren

Logo SCNlogo KoZon

Eind van dit jaar gaan de Stichting KoZon en de Stichting Solar Cooking Nederland (SCN) fuseren. De voorbereidingen daarvoor zijn in volle gang. In het afgelopen jaar hebben we besloten dat het een goede zaak zou zijn onze  twee stichtingen samen te voegen. Beide stichtingen hebben precies dezelfde doelstellingen, maar KoZon werkt in West-Afrika en SCN in Oost-Afrika. De fusie  heeft (praktische) voordelen. In de externe communicatie is het duidelijker dat er niet twee stichtingen zijn met dezelfde doelstelling, maar één. Ook kan alle aanwezige expertise op het gebied van zonnekoken en projectbegeleiding, niet alleen worden gedeeld, maar is die ook inzetbaar en uitwisselbaar tussen de projecten in Oost- en West-Afrika. 

Lees meer...

Eerste KoZon-CSI bedrijfje ‘Togo Tilé’ Mali op weg naar zelfstandigheid

Eerste KoZon-CSI bedrijfje ‘Togo Tilé’ Mali

Het initiatief van een Malinese leraar wis- en natuurkunde, Seydou Coulibaly, om te starten met de productie en verkoop van CooKits, is met steun van KoZon uitgegroeid tot een klein bedrijfje met de naam Togo Tilé. De eerste 50 CooKits inclusief de training en verkoop zijn helemaal gefinancierd door een Nederlands echtpaar dat in Ségou woonde en door de leraar zelf. KoZon heeft besloten het project financieel te ondersteunen met de bedoeling dat het in augustus 2016 volledig zelfstandig kan functioneren. En het ziet er naar uit dat dat gaat lukken. Er zijn al ruim 100 CooKits en bijna 100 hooimanden verkocht en er ligt een bestelling voor 80 nieuwe hooimanden. Het gaat zo goed, dat Seydou een tweede animatrice heeft aangenomen.

Lees meer...

Bella vrouwen leren CooKits en hooimanden maken

De vrouwen leren hoe ze de hooimanden moeten bekleden met een lap katoen en opvullen met katoen.

Begin maart reisden vijf Bella vrouwen uit de omgeving van Mopti in Mali, naar Ségou. Daar leerden ze van Seydou Coulibaly en de animatrices van Togo Tilé, hoe ze zelf CooKits en hooimanden kunnen maken. Al enkele jaren geven deze vijf vrouwen trainingen in het geïntegreerd zonnekoken op Here Bugu, het terrein van de stichting Rondom Baba, bij Moptie. Als de vrouwen de CooKits en hooimanden zelf maken en verkopen, kunnen ze wat geld verdienen voor hun gezinnen. De Bella’s zijn namelijk erg arm. De Zonta club Arnhem Area was bereid de training van de vrouwen te betalen.

Lees meer...

Twee experimenten met de Solar Box Cooker

Seydou Coulibaly experimenteert samen met zijn leerlingen met de Solar box naar het ontwerp van Henk Blok

Tot nu toe heeft KoZon bij het geïntegreerd zonnekoken steeds gekozen voor de CooKit. Die keuze hangt samen met de prijs: het is de goedkoopste manier van zonnekoken en daarom ook voor arme vrouwen bereikbaar. Maar er zijn meer mogelijkheden om te koken met de zon. Eén van de mogelijkheden is de Solar Box Cooker. Maar de productiekosten liggen wel flink hoger. Toch is het een prima middel en we willen het gebruik dan ook meer gaan promoten in de projecten, naast de CooKit. Daarom zijn we heel blij met het initiatief van Henk Blok die samen met studenten van de Vrije Universiteit en de Universiteit van Amsterdam een solar box heeft ontwikkeld. Henk en zijn vrouw Marian hebben ook een pilotproject met de box gefinancierd. Seydou Coulibaly van Togo Tilé in Mali, heeft de box uitgeprobeerd en hij heeft er nu tien laten maken die allemaal verkocht zijn. En er is vraag naar meer. Intussen heeft Piet Sluimer, bestuurslid van KoZon, een kartonnen variant ontworpen, die aanzienlijk goedkoper is dan de meeste boxen. Ook die zal in Mali worden getest.

Lees meer...

Anbi logoStichting KoZon is aangemerkt als algemeen nut beogende instelling (ANBI). Deze website voldoet aan de ANBI-eisen. Uw giften aan KoZon zijn aftrekbaar van uw belastbaar inkomen. U leest hier meer over op de website van de belastingdienst.

Deze website is gratis ontwikkeld door
Gijssen Communicatie, Ede.