---

KoZon bij de ‘Sustainable Energy Week Europe’

Eieren koken zonder water

Dinsdag 24 juni jl. organiseerde de Vereniging voor Zonnekrachtcentrales (VZKC) in samenwerking met het Oranje Nassau College in Zoetermeer een informatiedag in het kader van de Sustainable Energy Week, een initiatief van de Europese Commissie. KoZon gaf daar uitleg over het geïntegreerd zonnekoken en demonstreerde de mogelijkheden.

Lees meer...

Weer een CSI-project voor gehandicapten in Bamako, Mali

CSI-trainingen  voor gehandicapte vrouwen en weduwen in de wijk  Yirimadio

In juni 2014 heeft de Malinese organisatie voor gehandicapten, AMAFH, weer een training verzorgd voor 60 gehandicapte vrouwen én mannen. De kosten voor dit project zijn volledig betaald uit de giften van de particuliere donateurs van KoZon. Zonder die steun zouden onze projecten dan ook niet mogelijke zijn. Heel veel dank dus aan onze trouwe gevers.

Lees meer...

Hooimanden in Senegal

Training in het maken van hooimanden

De vrouwen in het project in Ndondol in Senegal waren bij de demonstraties enthousiast over de CooKit, maar ze waren nog enthousiaster over de hooimand. Daarom heeft onze projectcoördinator, Wilma Goppel in december samen met de Senegalese Mme Fatim Diaw uit Dakar, een training gegeven in het maken van hooimanden. Het resultaat was heel goed. Inmiddels begeleidt Mme Fatim , namens KoZon, het project in Ndondol samen met Caritas. De kookmiddelen zijn nu verder verspreid na een vertraging door de langdurige regenval en overstromingen. Het is de bedoeling dat het totale project in april wordt afgesloten en geëvalueerd. Op basis daarvan zal een vervolgproject worden opgezet.

Gift van Rotary on Wheels, Wageningen voor KoZon

Rotary on Wheels

Jaarlijks organiseert de Rotary Club Wageningen in samenwerking met Rotary Club Oosterbeek-Kabeljauw een voorjaarstourrit voor oldtimers en cabrio’s, ‘Rotary on Wheels’. De beide clubs bestemmen de opbrengst voor enkele goede doelen. Dit jaar was KoZon één van de doelen van de club Wageningen. Uit handen van Herman Gehem van de Rotary Club Wageningen ontving Piet Sluimer een cheque van 2.000 Euro. In zijn dankwoord gaf Piet Sluimer, de projectleider van het project Togo-Tilé, aan dat van dat bedrag een werkplaats van 40 m2 met een opslagplaats zal worden gebouwd in het dorp Togo, in de omgeving van Ségou in Mali.

Lees ons jaarverslag 2013

Voorkant van het jaarverslag 2013

Het jubileumjaar van KoZon is voorbij en in dat jaar hebben weer enkele honderden gezinnen de kans gekregen gebruik te gaan maken van geïntegreerd zonnekoken. Weer een stap vooruit in de bescherming van het milieu en in de leefsituatie van vrouwen in West-Afrika. Dankzij de financiële steun van donateurs en sponsors hebben we dat kunnen realiseren. In het jaarverslag 2013 kunt u alles lezen over de projecten, de toekomst en de financiële situatie van de stichting KoZon.

Anbi logoStichting KoZon is aangemerkt als algemeen nut beogende instelling (ANBI). Deze website voldoet aan de ANBI-eisen. Uw giften aan KoZon zijn aftrekbaar van uw belastbaar inkomen. U leest hier meer over op de website van ANBI.

Deze website is gratis ontwikkeld door
Gijssen Communicatie, Ede.