---

Bella vrouwen leren CooKits en hooimanden maken

De vrouwen leren hoe ze de hooimanden moeten bekleden met een lap katoen en opvullen met katoen.

Begin maart reisden vijf Bella vrouwen uit de omgeving van Mopti in Mali, naar Ségou. Daar leerden ze van Seydou Coulibaly en de animatrices van Togo Tilé, hoe ze zelf CooKits en hooimanden kunnen maken. Al enkele jaren geven deze vijf vrouwen trainingen in het geïntegreerd zonnekoken op Here Bugu, het terrein van de stichting Rondom Baba, bij Moptie. Als de vrouwen de CooKits en hooimanden zelf maken en verkopen, kunnen ze wat geld verdienen voor hun gezinnen. De Bella’s zijn namelijk erg arm. De Zonta club Arnhem Area was bereid de training van de vrouwen te betalen.

Lees meer...

Eerste KoZon-CSI bedrijfje ‘Togo Tilé’ Mali op weg naar zelfstandigheid

Eerste KoZon-CSI bedrijfje ‘Togo Tilé’ Mali

Het initiatief van een Malinese leraar wis- en natuurkunde, Seydou Coulibaly, om te starten met de productie en verkoop van CooKits, is met steun van KoZon uitgegroeid tot een klein bedrijfje met de naam Togo Tilé. De eerste 50 CooKits inclusief de training en verkoop zijn helemaal gefinancierd door een Nederlands echtpaar dat in Ségou woonde en door de leraar zelf. KoZon heeft besloten het project financieel te ondersteunen met de bedoeling dat het in augustus 2016 volledig zelfstandig kan functioneren. En het ziet er naar uit dat dat gaat lukken. Er zijn al ruim 100 CooKits en bijna 100 hooimanden verkocht en er ligt een bestelling voor 80 nieuwe hooimanden. Het gaat zo goed, dat Seydou een tweede animatrice heeft aangenomen.

Lees meer...

Project Tiby-B in Mali afgerond

Vrouwen in Koulikuru

Ruim 850 vrouwen in de omgeving van Tiby (regio Ségou in Mali) hebben de afgelopen twee jaar kennis kunnen maken met het geïntegreerd zonnekoken, dankzij de fantastische steun van onze sponsors. Al deze vrouwen maken dagelijks gebruik van de kookmiddelen en besparen daarmee op jaarbasis 4.000 ton hout. De veldactiviteiten van het project zijn gestopt in juli 2014, zoals gepland. De rol van voorlichting en verdere ondersteuning van de animatrices is overgenomen door de in het voorjaar gevormde coöperaties.
Afgelopen maanden heeft onze partner AFIMA ook gewerkt aan de financiële verantwoording en aan een eindverslag, waarbij de resultaten van het project op een rijtje zijn gezet door met enkele betrokkenen alle dorpen af te gaan. Ook heeft AFIMA nogmaals flink ingezet op de promotie van zonnekoken op een grote jaarmarkt in de nabij gelegen provincie hoofdplaats Ségou.

Lees meer...

Twee experimenten met de Solar Box Cooker

Seydou Coulibaly experimenteert samen met zijn leerlingen met de Solar box naar het ontwerp van Henk Blok

Tot nu toe heeft KoZon bij het geïntegreerd zonnekoken steeds gekozen voor de CooKit. Die keuze hangt samen met de prijs: het is de goedkoopste manier van zonnekoken en daarom ook voor arme vrouwen bereikbaar. Maar er zijn meer mogelijkheden om te koken met de zon. Eén van de mogelijkheden is de Solar Box Cooker. Maar de productiekosten liggen wel flink hoger. Toch is het een prima middel en we willen het gebruik dan ook meer gaan promoten in de projecten, naast de CooKit. Daarom zijn we heel blij met het initiatief van Henk Blok die samen met studenten van de Vrije Universiteit en de Universiteit van Amsterdam een solar box heeft ontwikkeld. Henk en zijn vrouw Marian hebben ook een pilotproject met de box gefinancierd. Seydou Coulibaly van Togo Tilé in Mali, heeft de box uitgeprobeerd en hij heeft er nu tien laten maken die allemaal verkocht zijn. En er is vraag naar meer. Intussen heeft Piet Sluimer, bestuurslid van KoZon, een kartonnen variant ontworpen, die aanzienlijk goedkoper is dan de meeste boxen. Ook die zal in Mali worden getest.

Lees meer...

Afronding KoZonprojecten in Senegal en Burkina Faso

Project in Ndondol in Senegal

Onlangs zijn enkele projecten van KoZon afgerond. In het KoZon-CSI pilot project dat in 2013 startte in Ndondol in Senegal, maakten 100 boerenvrouwen kennis met het zonnekoken, o.l.v. Caritas, een lokale NGO actief in de regio rondom Thies. In Burkina Faso hebben twee vaste partners van KoZon, DLM en AEDS hun project met succes beëindigd. Alle drie de projecten willen graag doorgaan. KoZon is blij met dat enthousiasme en wil die verzoeken graag ondersteunen. Daarbij is wel afgesproken dat de vervolgprojecten zo moeten worden opgezet, dat ze binnen enkele jaren zelfstandig, zonder financiële steun van KoZon, kunnen doorgaan. Dat vereist een meer bedrijfsmatige aanpak. Omdat de lokale partners daarmee nog geen ervaring hebben, is het de bedoeling dat zij in Mali een training gaan ontvangen. De voorbereidingen daarvoor zijn in volle gang.

Lees meer...

Anbi logoStichting KoZon is aangemerkt als algemeen nut beogende instelling (ANBI). Deze website voldoet aan de ANBI-eisen. Uw giften aan KoZon zijn aftrekbaar van uw belastbaar inkomen. U leest hier meer over op de website van ANBI.

Deze website is gratis ontwikkeld door
Gijssen Communicatie, Ede.